– Vi vurderer begge disse hendelsene som svært alvorlige. Det er, naturlig nok, særlig alvorlig med arbeidsulykker med dødsfall, slik tilfellet var