På fredag avholdes det ekstraordinær generalforsamling i lakseselskapet NTS. Det er den tredje ekstraordinære generalforsamlingen på like mange måneder.

Det er tidligere styreleder Odd Reidar Øie og hans to barn som har krevd generalforsamlingen. De har like over 5 prosent av aksjene i selskapet.

På agendaen står det en sak, valg av nytt styre. Forslaget ble publisert mandag ettermiddag, og består delvis av det samme styret som tidligere var i NTS.

Følgende styre er foreslått:

  • Helge Gåsø (styreleder)
  • Anne Kathrine Slungård (styrets nestleder)
  • Hans Martin Storø
  • Ivar Williksen
  • Mari-Anne Hoff
  • Solvår Hallesdatter Hardesty
  • Vidar Øie Nilsen

Forslaget var ikke begrunnet, og kandidatene ble ikke presentert. Dagens styreleder Nils Martin Williksen er ikke foreslått i det nye styret. Ivar Williksen er hans bror, og leder av dagens valgkomité.

Salmar har kontroll

Kampen om NTS har vært en av de mest dramatiske maktkampene om et stort, norsk lakseselskap på flere år. Rett før jul varslet en gruppering Rørvik-baserte investorer at de ville ha nytt styre i selskapet. De ville kaste ut storeier Helge Gåsø.

På den første ekstraordinære generalforsamlingen skiftet Hans Martin Storø side i siste øyeblikk, og sørget dermed for at Helge Gåsø beholdt styreplassen.

Senere varslet Mowi et bud på selskapet, som ikke ble fremmet siden det ikke ville få over 50 prosent aksept. Salmar kom nemlig på banen med et høyere varslet bud, og har sikret seg ugjenkallelige forhåndsaksepter på over 50 prosent av aksjene.

Mange har spurt seg hva tidligere styreleder Odd Reidar Øie forsøker å oppnå med den ekstraordinære generalforsamlingen på fredag, gitt at Salmar synes å ha kontroll på over 50 prosent av aksjene.

Øie har i hele prosessen vært taus, men i en pressemelding sendt 22. februar skrev han blant annet at han frykter at NTS blir solgt på billigsalg.

Tilbudsplikt på 125 kroner?

Øie mener også at grupperingen anført av familiene Williksen, Bondø og Dolmen kan ha kommet i tilbudsplikt da de kjøpte 1,23 millioner aksjer av Alfred Berg Kapitalforvaltning for å sikre seg flertall. Disse aksjene ble etter hva IntraFish kjenner til kjøpt på 125 kroner.

Det var Halle Ragnar Sivertsen som kjøpte disse aksjene, og dermed sikret at grupperingen hadde flertall også støtte fra Hans Martin Storø og de aksjene han forvalter.

– Kjøpet av aksjer for over 120 kroner utløser i henhold til verdipapirhandelloven et pliktig bud for grupperingen på den høyeste prisen de har betalt siste seks måneder, skrev Vidar Øie Nilsen i meldingen sendt i februar.

Saken er etter det IntraFish kjenner til sendt over til Oslo Børs for vurdering.