Det fremgår av innkallingen til selskapet generalforsamling, offentliggjort mandag ettermiddag.

- Siden Selskapet er notert på Euronext Growth, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å etablere en valgkomite og at dette gjenspeiles i selskapets vedtekter, jfr. Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse sin anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) punkt 7, heter det i innkallelsen.

GIGANTE SALMON