Noverande AD, Ingrid Kassen, fråtrer stillinga etter eige ønskje. Ho vil imidlertid fortsette i selskapet si leiing i ein funksjon som økonomidirektør, kjem det fram