Ved årsskiftet flyttet Mowi sin slakterivirksomhet på Hitra fra Ulvan til Jøsnøya. Få dager ut i året ble det kjent at et annet laksekonsern. Måsøval, kjøper det nedlagte slakteriet på Ulvan.

Når Måsøval kommer i gang med slakting der, vil fire av landets oppdrettsselskap ha egne store slakteri i øyregionen ved Hitra og Frøya.

– Med ett skift, vil vi kunne slakte cirka 40.000 tonn i året på Ulvan. For oss handler det om at vi vil ha kapasitet til å slakte vår egen laks.