Proximar Seafood
  • Norsk selskap som skal bygge et landbasert lakseanlegg ved Oyama i Japan
  • Første fase skal ha en kapasitet på 5.300 tonn. RAS-anlegget leveres av israelske Aqua Maof. Investeringene er beregnet til rundt 915 millioner kroner.
  • Produksjonskostnad ventes til rundt 45 kroner kiloen i første fase, fallende til 40 kroner kiloen etter fullføring av fase 2
  • Joachim Nielsen er administrerende direktør

Det fremgår av innkallingen til generalforsamling i selskapet.

Katrine Trovik (58) er foreslått som ny styreleder i selskapet. Trovik er i dag styreleder i en rekke legat og fond, samt styreleder i Den Nationale Scene. Hun er også nestleder i styret til Bergen Næringsråd, samt styremedlem i blant annet Grieg Seafood, Rieber & Søn samt Industrifinans Kapitalforvaltning.

Fridtjof Falck er også foreslått som nytt styremedlem. Han er ifølge Linkedin skipsmegler hos R.S. Platou i Oslo.

Ut av styret går Thomas Grieg, sønnen til Per Grieg som jobber i Grieg-systemet. Heller ikke Helge Nielsen fortsetter i styret. Han har jobbet i ulike lederstillinger i Grieg Group de siste 25 årene.

Det nye styret i Proximar Seafood, om det blir vedtatt i tråd med innstillingen, blir som følger:

  • Katrine Trovik (styreleder)
  • Per Grieg jr.
  • Espen Aubert
  • Fridjof Falck

Generalforsamlingen skal avholdes fredag 4. juni.