Trine Sæther Romuld, som i 2021 jobbet som finans- og driftsdirektør i Salmar, fikk lønn og godtgjørelser verdt 5,1 millioner kroner i fjor. Hun jobber nå i Salmar Aker Offshore.

Som følge av bedre uttelling i et aksjekurs-basert bonusprogram, økte Romuld sine godtgjørelser med nær 1,2 millioner kroner fra 2020.

Ellers fikk fire av de fem personene i konsernledelsen i Salmar en bonus på 650.000 kroner, samt verdi på et aksjekurs-basert bonusprogram på rundt 1,3 – 1,6 millioner kroner hver. Unntaket var konsernsjef Gustav Witzøe som kun har fastlønn, som i 2021 var på 2,0 millioner kroner.

Rekordhøyt volum

Salmar slaktet et rekord høyt volum laks i løpet av året, med 110.700 tonn i Midt-Norge og 59.800 tonn i Nord-Norge. I tillegg slaktet deres deleide datterselskaper Icelandic Salmon 11.500 tonn og Scottish Sea Farms 16.200 tonn (Salmars andel).

Driftsresultatet ble marginalt svakere enn i 2020. Det endte på 2,93 milliarder kroner, mot 3,00 milliarder kroner året før. Omsetningen i 2021 ble imidlertid rekordhøy på 15,04 milliarder kroner.

SALMAR
  • Er én av verdens største produsenter av atlantisk laks
  • Eier halvparten av Scottish Sea Farms, og noe over halvparten av Icelandic Salmon
  • Er notert på Oslo Børs
  • Har det meste av produksjonen i Midt-Norge. Driver også i Troms og Finnmark
  • Utmerker seg som pionér på oppdrett i åpent hav og slaktet i fjor cirka 7.000 tonn laks fra gigant-installasjonen Ocean Farm 1, plassert på Frohavet utenfor Frøya. Prosjekt er drevet frem av Gustav Witsøe.
  • Hovedkontoret ligger på Frøya i Trøndelag
  • I februar 2021 fylte Salmar 30 år
  • Hovedeier, grunnlegger og konsernsjef er Gustav Witzøe. Familieselskapet hans heter Kverva

– Alt i alt er vi fornøyd med resultatene i hele verdikjeden, selv om det er rom for forbedring i alle segmenter og regioner. Som vi sier i Salmar: – Det vi gjør i dag må vi gjøre bedre i morgen, skriver toppsjef Gustav Witzøe i rapporten.

Gikk sammen med Aker

Noe av det Salmar trekker frem som det viktigste som skjedde selskapet i 2021 var etableringen av Salmar Aker Ocean.

Salmar la havmerden sin inn i selskapet som skal bygge flere enheter og produsere laks til havs. Samtidig poengterer Salmar at det skal fortsette med kystnær produksjon, og at det ikke er noe motsetning mellom dette.

Salmar eier 66,6 prosent mens Aker eier 33,3 prosent av det nye selskapet.

Videre skriver Salmar om deres forsøk på å kjøpe lakseselskapet NTS.

NTS + Salmar – the perfect match, heter det i rapporten.

– Vi går nå all in for å lykkes med å kjøpe NTS. Dersom dette lykkes, blir det den største enkelt-transaksjonen i selskapets historie, heter det.

Lederlønn

Ved utgangen av 2021 hadde Salmar og datterselskapet Icelandic Group 1.960 ansatte (fulltids-ekvivalenter).

Av dette var det 28 prosent kvinner og 72 prosent menn. Totalt betalte Salmar 1,27 milliarder kroner i lønninger, tilsvarende et snitt på 647.000 kroner per person.

Konsernledelsen, som i Salmar i 2021 besto av fem personer, hadde følgende i lønn: