Det opplyser selskapet i en børsmelding onsdag kveld.

Rønning har jobbet i selskapet i snart ti år, de seneste syv årene som administrerende direktør.

– Det er et krevende valg å forlate et kompetent team i Måsøval AS som jeg er blitt veldig glad i. Jeg er stolt av det teamet har prestert de siste årene både operasjonelt og strategisk. Etter mer enn 25 år med operasjonelt ansvar ser jeg frem til å kunne fokusere mer på strategi og utvikling i konsernet. I min nye rolle vil jeg selvsagt følge selskapet tett og på den måten fortsette å bidra til selskapets videre utvikling, sier Rønning i meldingen.

Fortsetter i konsernet

Rønning fortsetter som sjef i Måsøval inntil ny administrerende direktør er på plass.

Da vil han gå over til en stilling som daglig leder i morselskapet, Måsøval Eiendom.

Måsøval driver lakseoppdrett sør i Trøndelag samt i Møre og Romsdal. Konsernet har hovedkontor på Frøya. Måsøval-familien, som er hovedeier i Måsøval, har også betydelig eierinteresser i islandsk lakseoppdrett.