Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri etablerer et eget program for internasjonalisering og eksport, «Eksport i kikkerten – med kurs for nye markeder», der også Innovasjon Norge blir en kompetansepartner, skriver Stiim Aqua Cluster i en pressemelding.

Med ledende bedrifter innen fôr, vaksiner, produksjonsutstyr, tjenester og teknologi er målet å stimulere flere av de nærmere 130 medlemsbedriftene til å satse i nye markeder. Trond Severinsen skal lede prosjektet, som har oppstartsmøte i midten av juni.

– Grunnen til at vi starter med dette er at vi ser at Norge er verdensledende på utviklingen av teknologi, og vi må befeste den posisjonen. Da må disse selskapene tenke lengre enn Norge, sier Severinsen til IntraFish.

Lang erfaring

Severinsen har 37 års erfaring innen internasjonalisering og eksport av akvateknologi, inkludert 25 år i AKVA group. Han sier det kan være mange fallgruver og utfordringer knyttet til eksport.

– Bedriftene ønsker å vite hva de skal og ikke skal gjøre, og det vil vi gå gjennom på disse samlingene. Jeg tror kompetansen innen biologi, teknologi og drift i Norge er så unik at det ikke er tvil om at utviklingen vil komme herfra, sier Severinsen.

– Blant matproduserende næringer er akvakultur den hurtigst voksende i verden. Internasjonalt vokser akvakultursektoren med syv-åtte prosent i året, og næringen internasjonalt ser mot Norge for læring og erfaringsoverføring. Vi i Stiim ønsker å bidra med kunnskap og nettverk som gjør at flere av våre medlemsbedrifter tør å satse internasjonalt, sier klyngeleder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster i pressemeldingen.