Børskommentar
  • Denne kommentaren er skrevet av Thor Christian Jensen
  • Jensen er børskommentator i Dagens Næringsliv (DN)
  • IntraFish og DN er søsterselskap, og inngår begge i NHST-konsernet

(Denne kommentaren ble første gang publisert i Dagens Næringsliv, torsdag 7. mars)

Onsdag kveld varslet John Fredriksens private selskap Geveran Trading om salg av fire millioner aksjer i oppdrettskjempen Mowi. Aksjene ble solgt til kurs 207,9 kroner og dermed innkasserte Fredriksen cirka 830 millioner kroner på salget.

Etter salget eier Geveran fortsatt 74,6 millioner aksjer i Mowi, tilsvarende 14,5 prosent av aksjene.

Mowi-aksjen handles til «all-time high» og selskapets egenkapital prises til 107 milliarder kroner. Det gjør Mowi til det 5. mest verdifulle på Oslo Børs etter Aker BP, Telenor, DNB og Equinor.

Mowi og de øvrige oppdrettsaksjene hadde et fantastisk år i fjor, og den suksessen kan neppe gjentas. Derfor er det god timing av Fredriksen nå å redusere sin eksponering mot laks. DN skrev i denne spalten i november at Fredriksen burde vurdere å ta ned eksponeringen i Mowi.

Problemet er at dette er et innsidesalg så det holder, med alle de ulemper det medfører. John Fredriksen har full kontroll på Mowi-styret. Styreleder Ole Eirik Lerøy er Fredriksens mann med hud og hår, til tross for at Lerøy ikke har noen formelle roller i Fredriksen-systemet. Det har derimot Fredriksens datter Cecilie som er styremedlem i Mowi. Et annet styremedlem er Kristian Melhuus, som jobber i et Fredriksens private driftsselskap Seatankers. Et tredje styremedlem er Birgitte Ringstad Vartdal, som er konsernsjef i det Fredriksen-kontrollerte tørrlastselskapet Golden Ocean.

Fredriksen har dermed all den innsikt i Mowi som han trenger og nå oppfatter han åpenbart Mowi-aksjen som fullpriset. Også ved tidligere anledninger har Fredriksen solgt Mowi-aksjer der han åpenbart mente aksjen var fullpriset. Men det skal sies, de salgene var ingen suksess siden aksjen fortsatt å stige.

Den største ulempen er at salget umiddelbart vil bli vurdert som et mulig salgssignal for andre investorer. Men Mowi-aksjen faller bare helt marginalt nå på formiddagen.

Det kan skyldes at Fredriksen har tatt i bruk et gammelt triks han lærte av sin tidligere høyre hånd Tor Olav Trøim, nemlig TRS’er («total return swap»). Alle de fire millioner aksjer Fredriksen har solgt er tatt tilbake i en TRS der Fredriksen får den økonomiske eksponeringen mot aksjen uten å eie selve papiret. TRS’en har forfall 6. juni 2019.

Dette er et klassisk instrument for å dempe de uheldige salgssignalene som oppstår når en superinnsider dumper aksjer. Ved å tegne en TRS på aksjene forsøker man å formidle et budskap om at troen på aksjen er uforandret.

Det snedige er at når TRS-utløper er det ingen som lenger husker det opprinnelige salget, og slik sett sniker man seg usett ut bakveien.

Den siste som brukte denne metoden er Norwegian-eierne Bjørn Kjos og Bjørn Kise da de dumpet en masse aksjer i Bank Norwegian-eieren Norwegian Finans. Aksjene ble tatt tilbake på TRS, men Kjos og Kise lot avtalene løpe ut.

Så skal det sies at TRS noen ganger også benyttes som en finansieringsform dersom man er litt short for cash om dagen. Men det er ikke Fredriksens problem. Han sitter på over 30 milliarder kroner i kontanter..