Kommentarer

Se alle artikler

Har vi mistet troen?

Man må tro på det man holder på med. I 2050 ser verden ganske annerledes ut enn i dag. Gode løsninger vil komme i oppdrettsnæringen.

Kommentar

  • Denne kommentaren er skrevet av Merete N. Kristiansen
  • Hun er kommersiell direktør i Nordlaks
  • Kommentaren sto første gang på trykk i Fiskeribladet 20. november

Jeg imponeres stadig av gründere. Noen av dem satser virkelig alt – av penger, tid og gjerne omdømme – på en idé de bare ikke klarer å la ligge. Noen lykkes. Noen lykkes stort. Noen mislykkes. Men alle har de i alle fall prøvd.

Jeg er så heldig å jobbe i en bedrift hvor vi fortsatt har bevart mye av oppstartsbedriftens nysgjerrighet og pågangsmot. Status quo er sjelden et alternativ, beslutningsveiene er korte og momentet er stort.

Det er trygt å si at jeg ble svært overrasket av å lese i DN at to av tre sjefer i havbruksnæringen ikke tror på regjeringens vekstmål. Journalisten refererer til en undersøkelse av PwC, der bare én av tre toppsjefer i havbruksnæringen mener regjeringens mål om en firedobling av havbruksproduksjonen frem mot 2050 er realistisk.

Hva har skjedd? Har vi i havbruksnæringen mistet troen på det vi holder på med?

"Vårt fokus kan ikke være å beklage oss over begrensningene. Oppgaven må heller være å vise vei og definere bærekraft som en del av vår strategi"

Havbruk er åpenbart en fremtidsrettet matproduksjon. Vi vet at økende velstand i verden betyr økende etterspørsel etter protein. Samfunnet kan ikke dekke denne etterspørselen med dagens landbruk. Fremtiden er blå.

Som resten av bransjen ser jeg selvfølgelig dagens begrensninger i biologi, miljø, fôrressurser, teknologi og byråkrati. Men vårt fokus kan ikke være å beklage oss over begrensningene. Oppgaven må heller være å vise vei og definere bærekraft som en del av vår strategi. De bedriftene som lager bærekraftige løsninger for vekst, som samtidig styrker bedriftens konkurransekraft, vil være morgendagens vinnere. Vi i Nordlaks har vår løsning, som vi tror på – og vi ser at bransjen ellers bobler over av gode ideer.

Sannsynligvis er vi fortsatt bare i startområdet. Det er jo først nå vi for alvor begynner å få fart. Vi ser interessen fra andre bransjer, fra ungdommen, fra ny kompetanse og fra politiske myndigheter som vil satse for å utnytte Norges fortrinn. Med et perspektiv på over 30 år er det i mitt hode vanskelig å forestille seg at vi ikke skal oppnå enda større utvikling enn det vi har sett så langt.

For 20 år siden var lakseproduksjonen om lag 300.000 tonn – 1 million tonn mindre enn i år. Det er en firedobling. Veksten fremover vil heller ikke bare bestå i økende volum. Økt utnyttelse av ressursene, merkevarebygging, produkt- og markedsutvikling vil utgjøre større del av verdiskapingen etter hvert som bransjen modnes.

Jeg er helt sikker på at innen 2050, når vi som er ledere i dag er blitt avskiltet, så ser verden ganske annerledes ut – og vi har bedre løsninger for å produsere sjømat enn det vi har i dag.

Hvis vi ikke tror på det selv, så får vi det heller ikke til!

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


To av tre tror ikke oppdrettsnæringen når vekstmålene for 2050

Norge vil neppe klare å produsere fem millioner tonn laks og ørret i 2050. Trolig bare 3,3 millioner tonn, og i verste fall 1,7 millioner tonn.