Kommentarer

Se alle artikler

Trist av Ystmark

Det er trist at Ystmark har gått tom for saklige argumenter skriver styreleder i Nettverk fjord og kystkommuner, Ole L. Haugen, om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser».

Leserbrev

Dette leserbrevet er skrevet av Ole L. Haugen, styreleder i Nettverk fjord og kystkommuner.

Det er legitimt for en næring å kjempe mot en avgift. Også en avgift som kystkommunene krever for avståelsen av areal i sin sjøallmenning. Men å bruke slike motargument faller på sin egen urimelighet.

Kystkommunen har krevd og krever en slik avgift basert på kjente og anerkjente begrunnelser. Blant annet som incitament til kommunene slik at de kan bli bedre på tilrettelegging for videre vekst i havbruksnæringa, og for å opprettholde gode tjenester og tilbud slik at kommunene er attraktive for havbruksnæringa for videre satsing og vekst. Det betyr at man just nettopp er opptatt av både sikring og videreutvikling av arbeidsplasser Det tror jeg alle, som vil, skjønner veldig godt.

Ystmark sier videre: «Ordførerne tidligere var i mye større grad enn nå opptatt av at de hadde et samfunnsoppdrag og sikring av arbeidsplasser». Ut over det som er sagt ovenfor: Hvilket lavmål er Ystmark & co villig til å bruke i debatten, når man uttrykker seg slik? Tror og mener han virkelig at dagens ordførere – i kystkommunene – ikke er opptatt av å ivareta sitt samfunnsoppdrag og sikring av arbeidsplasser? Jeg tro jeg kan forsikre herr Ystmark om at dagens kystordførere har dette langt fram i panna, hver dag, slik sikkert Ystmark også hadde som kystordfører i sitt «tidligere liv».

Til slutt: Ystmark tillegger også kystkommunene, sitat «…å gjøre avgiftsgrep for å fylle opp kommunekassa». Tenk det; «…fylle opp…». I mangel på saklige, andre og bedre argumenter, så oppleves slike formuleringer som at det nå er like før vi – kystordførerne – blir beskyldt for å være opptatt av «å fylle egne lommer». Nei, Ystmark, jeg kan forsikre om at vi tar vårt forvalteransvar på alvor, og vi er, og skal være, opptatt av fellesskapet og mest mulig rettferdig fordeling. Ikke minst når det knytter seg til naturressurser som tilhører fellesskapet, kommunene og lokalsamfunnene.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


– Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser

Kystkommunene tenker ikke så mye på sitt samfunnsoppdrag og sikring av arbeidsplasser. Nå handler det om hva som kommer inn i kommunekassa. Det er kravet om en lakseavgift et uttrykk for.