Kommentarer

Se alle artikler

Uinteressante råd fra Hage

Det eneste jeg sitter igjen med etter Hages harang er at alt var så meget bedre før, skriver Robert Eriksson, administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg

Dette leserinnlegget er skrevet av Robert Eriksson, administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Som nybakt far har jeg litt erfaring med oppgulp, og jeg merker meg visse likhetstrekk med redaktør Hages kommentar som sto på trykk torsdag 18. januar. Jeg har alltid vært opptatt av å lytte til velmenende råd – uansett hvor de kommer fra. Skal man utvikle seg selv, sin bedrift, eller organisasjon må vi aldri bli så navlebeskuende at vi ikke evner å ta råd om hvordan vi kan bli bedre. Av den grunn hadde jeg visse forventninger til Øystein Hages kommentar.

Det første som lyste mot meg var krigsoverskriften: «Skjerp dere, NSL.», fulgt av: «Helt uinteressante sjømatdager på Hell, hva i alle dager skjedde, NSL?». Fulgt av en advarsel om at NSL står i fare for å bli «betydningsløse i sjømat-Norge». Med denne kraftsalven av en kommentar, var det nærliggende å anta at vi hadde rotet det skikkelig til. Det er som regel da man får en slik utvetydig beskjed om å skjerpe seg. Anmeldelsen fra redaktør Hage var ikke til å misforstå, og Sjømatdagene 2018 fikk det glatte lag og ble beskrevet som «nedtur» og «uinteressante laksedager».

"Det eneste jeg sitter igjen med etter Hages harang er dermed at alt var så meget bedre før"

Fiskeribladets redaktør omtaler sin ivrige bruk av pekefingre og lite flatterende adjektiver, som et «godt råd». Likevel klarer jeg ikke helt å følge redaktørens resonnement. Av den grunn føler jeg at et svar og noen spørsmål til forfatteren er på sin plass. Ikke en eneste plass omtaler lederen hva NSL konkret burde gjort annerledes. Var hensikten å skape debatt? Jeg tror ikke det traff helt. I skrivende stund, morgenen lørdag 20. januar, registrerer jeg kun én kommentar fra Fiskeribladets lesere på sosiale medier. Jeg tillater meg å referere til essensen i denne: NSL gis honnør for å ha gjennomført en god konferanse med et velkomponert program.

Så lurer jeg på hva som vil gjøre Hage litt bedre stemt til neste år når Sjømatdagene skal kommenteres fra redaktørens kontor. Hvilke temaer og foredragsholdere burde i stedet vært på programmet? Hva ved de valgte tema og foredragsholdere medførte at Hage manglet interesse? Var det noe med den tekniske gjennomføringen som burde vært gjort annerledes?

Det eneste jeg sitter igjen med etter Hages harang er dermed at alt var så meget bedre før. Ei heller klarer jeg å se at Hage fant noe positivt å trekke frem ved arrangementet. Om redaktøren hadde en dårlig dag da kommentaren skulle skrives, vites ikke. Jeg bare noterer at rådene fra Fiskeribladet ikke ga NSL all verden å bygge videre på.

"Vi må hele tiden fornye og forbedre oss for å opprettholde status som den ledende sjømatkonferansen i Norge"

Sjømatdagene 2018 samlet rundt 390 deltakere. Etter min vurdering var programmet både variert og dagsaktuelt. Detaljene for hvordan det nye vekstregimet skal praktiseres, besluttes innen utgangen av inneværende måned. Vår vurdering var derfor at det ville være relevant å utfordre statsråden på nettopp dette. I den senere tid ser vi klare tegn til at laksepenger investeres i hvitfisknæringen. Derfor var vår vurdering at dette var et fint tilskudd til programmet. At vi valgte Atea til å holde innlegg om hvordan teknologi og digitalisering vil kunne hjelpe og påvirke sjømatnæringen, mente vi var midt i blinken – både for fremtiden og for våre medlemmer. Et tema som også ble løftet frem på Aqua-konferansen i Bergen dagen etter. Utekontakttjenesten vurderes omorganisert, og dette har betydning for markedsadgangen – både for næringen som sådan, og særlig for eksportørene.

Hage er selvfølgelig i sin fulle rett til å mene hva han vil. Han synes likevel å være noe i utakt med Sjømatdagenes deltakere – som jeg mottok flere tilbakemeldinger fra. Tilbakemeldinger som var både positive og konstruktive.

Hage har imidlertid enkelte punkter jeg nikket anerkjennende til: Vi må hele tiden fornye og forbedre oss for å opprettholde status som den ledende sjømatkonferansen i Norge. Kampen om deltakerne blir hardere. Jeg er på ingen måte uenig i at vi må skape en arena med mangfold og attraktivitet som retter seg mot hele næringen. Sjømatdagene skal være en arena som kan skape diskusjon og være en premissgiver for utviklingen av næringen. Jeg skal derfor være den første til å innrømme at det i så henseende er en rekke ting som vi både kan – og må – forbedre for å opprettholde arrangementet status. I tillegg til en grundig evaluering av årets arrangement, forsterker vi nå laget. Sjømatdagene vil undergis særskilt oppfølging av vår nye fagsjef for marked og utvikling.

Jeg håper derfor at Hage og hans avis stiller også til neste år. Om han er redd for at det blir for mye laks, skal jeg heller holde et ekstra godt øye med menyen for neste års festmiddag. Velkommen skal dere være!