Kommentarer

Se alle artikler

Balanserer hensynene til næring og miljø på en god måte

Trafikklyssystemet skal ikke ta hensyn til havbruksnæringens fulle og hele miljøpåvirkning, skriver statssekretær for fiskeriministeren og næringsministeren, Roy Angelvik, i dette innlegget.

Den 12. mars kommer oppdrettspolitiske talskvinne i Ap, Ruth Grung, med en rekke uttalelser knyttet til trafikklyssystemet jeg har vanskelig for å la stå ubesvart.

Men la oss begynne der vi er enige. Det gleder meg at Grung deler mitt syn om at det er viktig å få på plass mer kunnskap om hva som skjer med villaksen. Vi skal ha kontroll på oppdrettsnæringens påvirkning, men det er ingenting i veien for å ha flere tanker i hodet på en gang. Jeg tror alle er tjent med at en løfter blikket og ser nærmere på hvordan andre faktorer påvirker villaksbestanden. Særlig etter at den forlater kysten vår. Hvordan dette arbeidet best skal organiseres, er mine gode kolleger i Klima- og miljødepartementet de nærmeste til å uttale seg om.

Etter fargeleggingen i 2017 ble ikke produksjonskapasiteten i røde områder justert. Grung mener dette er en erkjennelse av at det faglige grunnlaget som trafikklyssystemet hviler på ikke er til å stole på. Her har ikke Grung fulgt med i timen. Avgjørelsen om å ikke redusere kapasitet i røde områder i 2017 ble tatt på bakgrunn av behovet for forutsigbarhet for næringen. Det ble i denne runden rett og slett for liten tid mellom prøvekjøring og den faktiske tenningen av trafikklyset. Det er sånt som skjer når man skal gjennomføre noe for første gang. Men vi har hele veien vært tydelige på at når lyset tennes i 2019 vil produksjonen tas ned for eventuelle røde områder.

At det kan være svakheter og usikkerheter knyttet til metodene for estimering av lakseluspåvirkning i produksjonsområdene er tydelig kommunisert både av forskerne og Nærings- og fiskeridepartementet. Men det at vi ikke har all kunnskap betyr ikke at vi ikke kan bruke den kunnskapen vi har. Og kunnskapsgrunnlaget er nå godt nok til å forvalte etter. Vi vil bruke tiden frem mot neste vurdering i 2019 til å raffinere systemet og tette kunnskapshull. Og la det være sagt, trafikklyssystemet skal baseres på den til enhver tid beste tilgjengelige kunnskap, det vil derfor komme justeringer når kunnskapsgrunnlaget tilsier at dette er hensiktsmessig.

La det være helt klart. Trafikklyssystemet skal ikke ta hensyn til havbruksnæringens fulle og hele miljøpåvirkning. Det er nøye gjennomgått i havbruksmeldingen hvorfor lus er vekstindikatoren. Dette betyr ikke at vi ikke jobber med andre miljøpåvirkninger, som for eksempel rømt oppdrettsfisk. Politikk handler om å veie ulike hensyn mot hverandre. Jeg er trygg på at regjeringen, med bred støtte i Stortinget, balanserer hensynene til næring og miljø på en god måte.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Har ingen tro på villakskommisjon

Arbeiderpartiets oppdrettspolitiske talskvinne, Ruth Grung, sier at hun ikke har tro på å sette ned en kommisjon som skal finne årsaken til villaksens kollaps.