Kommentarer

Se alle artikler

Brønnbåtnæringen trenger forutsigbare rammevilkår

Etter årevis med store investeringer i brønnbåt, trengs gode rammevilkår for sikker drift fremover, skriver Bente Lund Jacobsen i dette innlegget.

Leserinnlegg

Dette leserinnlegget er skrevet av Bente Lund Jacobsen, styreleder i Brønnbåteiernes Forening (BREF).

I disse dager arrangeres Nor-Fishing, Norges største teknologimesse for fiskeri – og sjømat. Teknologiutvikling innen både fiskeri og havbruk er i vinden, og utviklingen som har skjedd i havnæringene de siste årene har vært stor, også innen brønnbåt.

Etter årevis med store investeringer i brønnbåt, trengs gode rammevilkår for sikker drift fremover. Med ny teknologi, nye trafikklys og økte volumer av laks er vi opptatt av forutsigbarhet i rammevilkårene til medlemmene i BREF.

Den teknologiske utviklingen samt strukturendringene i havbruksnæringen, vil være viktige tema fremover. Brønnbåtnæringen er verdensledende og har allerede hatt store investeringer i teknologi for en toppmoderne flåte tilpasset myndighetskrav og næring. Det er viktig at det ikke kommer nye reguleringer som hindrer medlemmene i å benytte de tekniske løsningene de har utviklet.

Brønnbåtnæringen er viktig. Brønnbåtene bistår med frakt av fisk fra smolt til slakt. Samtidig kan fisken telles, sorteres eller behandles. Når en tenker på den ledende industrien man har klart å fremskaffe og utvikle globalt innen brønnbåtfaget, ikke bare ved frakt av levende fisk og de ulike operasjonene tilknyttet dette, men som totalleverandør av tjenester, er det ganske imponerende. Tanker og planer om den videre utvikling av næringen er rett og slett veldig interessant.

Gjennom utviklingstillatelser vil havbruksnæringen få flere ulike metoder å produsere laks på. Hvordan man skal håndtere fisken ved nye oppdrettskonstruksjoner, som Salmars Ocean Farm, Nordlaks sin Havfarm, Marine Harvest sitt lukkede egg, og Midt Norsk Havbruk sin semilukket løsning, må være i fokus.

Brønnbåtnæringen er i dag klar for nye utfordringer og metoder. Håndteringen av disse forholdene, samt videreutvikling av teknologien på båtene, vil fortsette å styrke konkurransefortrinnet til brønnbåt. Ikke minst sikres sysselsettingen i kystsamfunnene fremover.

Jeg har fulgt den teknologiske utviklingen i havbruksnæringen tett de siste ti årene som administrerende direktør hos utstyrsleverandøren Mørenot, og har hatt mange ulike styreverv på leverandørsiden. Jeg er utrolig stolt av å fremme en spesiell, god og sammensatt næring som brønnbåtsnæringen, og ser frem til videre utvikling.