Kommentarer

Se alle artikler

Hvor stopper ansvaret?

Det holder ikke å sikre at akkurat den soyabønnen som havner i akkurat ditt fiskefôr, og til slutt på mitt middagsbord, er sertifisert og avskogingsfri, skriver daglig leder Øyvind Eggen i Regnskogfondet i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg

Dette leserinnlegget er skrevet av Øyvind Eggen, daglig leder i Regnskogfondet.

Regnskogfondet og Framtiden i våre hender har i en ny rapport dokumentert at leverandørene av soya til norsk oppdrettsnæring er knyttet til ulovlig avskoging, voldelige konflikter, soyadyrking på urfolksterritorier, ulovlig sprøytemiddelbruk, og slavelignende arbeidsforhold.

Fôrselskaper ser alvorlig på funn i ny rapport

Les mer

- Om påstandene stemmer, vil vi reagere

Les mer

Funn i soyarapport er «uakseptable» om de stemmer

Les mer

Cargill vil handle raskt mot brudd på deres leverandørkodeks

Les mer

Soyanæringen i Brasil tilbakeviser påstander

Les mer

Reaksjonene fra de fem selskapene som produserer fiskefôr i Norge var tydelige: Dette er alvorlig og uakseptabelt. Flere vil gjøre uavhengige kontroller av sine leverandører. Regnskogfondet ser svært positivt på at de norske fôrprodusentene tar funnene på alvor og ønsker å rydde opp!

Det er imidlertid usikkert om alle selskapene har tatt inn over seg hovedpoenget:

Det er ikke nok å sikre sin egen, spesifikke leverandørkjede: Det holder ikke å sikre at akkurat den soyabønnen som havner i akkurat ditt fiskefôr, og til slutt på mitt middagsbord, er sertifisert og avskogingsfri. Oppdrettsindustrien har ansvar for at ingen deler av virksomheten til deres underleverandører bidrar til avskoging og annen kriminalitet.

Fram til i dag har oppdrettsindustrien i praksis nøyd seg med å stille krav til at soyaen de kjøper skal være sertifisert. Dette er en alt for snever tilnærming til bærekraft, og tiden er moden for å ta et skritt videre. Selskapene må ta ansvar for at leverandørene deres driver forsvarlig i hele sin virksomhet.

Cargill aqua nutrition (Ewos) er tydeligst i å vise at de ikke har tatt poenget, når de sier til Dagbladet at «Dersom det etter videre undersøkelser skulle vise seg at de (problematiske funnene) er i vår forsyningskjede og at det er hold påstandene, vil det være klare brudd på Cargills Supplier Code of Conduct og vi vil umiddelbart ta grep». Til IntraFish skriver de at «På dette tidspunktet tror vi ikke at noen av underleverandørene leverer til Cargill Aqua Nutrition».

Regnskogfondet forventer at oppdrettsnæringen stiller krav til at leverandørenes virksomhet er avskogingsfri i sin helhet. Kun på denne måten unngår man å støtte aktører som bidrar til avskoging. Slik skaper man også større ringvirkninger og dynamikk i markedet, og bidrar til å styrke det helt nødvendige arbeidet for å stanse avskoging.

Vi er glade for at de fleste fôrselskapene ser ut til å være enige med oss i at måten soyaelskapene i Brasil driver på i dag, er uakseptabel. Bransjen må nå stille strenge krav til leverandørene, om at all alvorlig miljøødeleggelse og kriminalitet må stanse. Er ikke dette mulig å garantere, er man nødt til å finne andre leverandører – og vurdere andre, bærekraftige proteinkilder enn soya.