Atlantic Sapphire, et selskap som satser på landbasert oppdrett av laks, har falt som en sten i år, ned 60 prosent.

Årsaken er en illeluktende cocktail av brann på anlegget i Danmark, fiskedød på grunn av oksygenmangel i tankene og generelt massivt tap av tillit blant investorene.

Men i slutten av oktober ser det ut til at aksjen bunnet ut. Siden da har aksjen steget 35 prosent.

Kursfallet i år har gått hardt utover aksjonærene, ikke minst konsernsjef Johan Andreassen i Atlantic Sapphire som eier nesten 11 prosent av aksjene via selskapet Alsco.