Innlegg

Skrevet av Ståle Økland, direktør for kommunikasjon og bærekraft i oppdrettsteknologiselskapet Akva Group.

Havbruksnæringen går en spennende fremtid i møte. Det finnes store muligheter for å produsere mer sjømat. Havet dekker 70 prosent av jorden, og ny RAS-teknologi skaper muligheter for produksjon i landbaserte anlegg. Men skal vi lykkes med å utnytte mulighetene som fremtiden gir, må veksten være bærekraftig.

Ståle Økland Foto: Akva Group

Å lykkes med bærekraft handler om å ta innover seg at bærekraft må prege hele organisasjonen, fra innovasjon og drift til markedsføring, innkjøp og salg. Det må være en del av kulturen og bedriftens dna. I praksis dreier det seg om valgene vi tar hver eneste dag, enten det er på merkanten, i den daglige driften om bord på en fôrflåte, eller i utviklingen av et landbasert anlegg. Det handler om hva vi prioriterer og hvordan vi styrer ressursene. Hele organisasjonen må eie, fordre og formidle bærekraft. Ellers blir bærekraft bare fine ord. Det har ikke verden tid til – eller næringen råd til.

Handlinger starter med holdninger. Bærekraft er ikke en utgiftspost. Tvert imot, et stort antall empiriske bedriftsstudier gir grunnlag for å konkludere med at selskaper fullt ut bør integrere bærekraft i sin forretningsstrategi. Det skriver Euronext i en rapport om ESG-rapportering. Eller som professor Tor W. Andreassen påpeker i et intervju med E24: Forskning og innovasjoner vil skape en kreativ ødeleggelsesprosess der bedrifter som ikke leverer på bærekraft vil forsvinne samtidig som nye, bærekraftige bedrifter vil komme til.

Sagt på en annen måte: Er du ikke bærekraftig i fremtiden, er du trolig ferdig. Men leverer du på bærekraft, blir du mer konkurransedyktig.

Det er nok å ta fatt i. Som alle andre bransjer må vi redusere fotavtrykket. Vi må også forbedre fiskehelsen. Hvordan kan vi bekjempe luseproblemer, rømming og fiskedød? Hvordan kan vi ta i bruk resirkulerte materialer og redusere energiforbruket?

Dette er spørsmål som fordrer nye svar, nye tankesett og ny teknologi. Men bærekraft handler om mer enn miljø og fiskehelse, det handler også om etiske standarder og samfunnsansvar. Om trygghet og transparens. Hvordan skaper vi trygge og gode arbeidspasser? Hvordan spiller vi på lag med nærmiljøet?

I bunn og grunn handler bærekraft om at vi sikrer morgendagens mennesker de samme, og helst bedre, muligheter enn vi som lever i dag. Gro Harlem Brundtland påpekte dette allerede i 1987, da Brundtland-kommisjonen la frem sin definisjon av bærekraft. Denne definisjonen har på ingen måte gått ut på dato.

Kravene til bærekraft kommer nå fra mange steder: EU, nasjonale myndigheter, investorer, kunder og ikke minst egne ansatte. I Akva Group opplever vi dette når vi ansetter nye medarbeidere. Skal vi få tak i talentene, må vi tenke grønt. Mange av våre nyansatte sier at nettopp bærekraft er en viktig årsak til at de vil jobbe hos oss.

De ser muligheter i vår bransje, og vil bidra til å gjøre bransjen mer bærekraftig. Dette engasjementet er gull verdt når vi skal utvikle morgendagens bærekraftige teknologi. Engasjementet må være ekte. Først da blir bærekraft en del av bedriftens kultur og dna. Først da preger det alt vi gjør. Og først da skjer de store fremskrittene.