Innlegg

Skrevet av vitenskapelig rådgiver og zoolog i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk. Innlegget er en kommentar til Sjømat Norges innspill i forbindelse med fiskehelserapporten.

«Alle mann til pumpene» er det nye «dugnad for fiskevelferd» fra 2020. Siden da har situasjonen bare blitt verre. Skal vi se situasjonen forverres de neste tre årene også, eller skal vi faktisk gjøre noe? Her er et forslag: belønn dem som får fisken til å overleve.

I lys av at Fiskehelserapporten nok en gang viser til rekordhøy dødelighet i oppdrettsnæringen, er vi i gang med den årlige forferdelse over situasjonen – fra politikere, Veterinærinstituttet og selvsagt næringen selv. Dette har blitt tradisjon når vi nå ser at dødelighetsstatistikken er minst like ille som for ti år siden.

For å få i gang arbeidet med en bedring, ga Dyrevernalliansen i oppdrag til Menon Economics og Nofima å gå gjennom oppdrettsnæringens produksjon de siste ti årene, og foreslå et system for å belønne de produsenter som ivaretar fisken best mulig, ved å tillate dem å øke produksjonen. De som ikke klarer å drive uten at et uforholdsmessig høyt antall fisk dør, skulle redusere produksjonen til et mer håndterlig nivå. Resultatet er rapporten «Virkemidler for redusert fiskedødelighet i oppdrettsnæringen». Her vises det at et slikt system ikke bare er mulig, men også samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Laksen har ventet lenge

I over et tiår har det vært bred enighet om at næringen har for høye dødelighetstall. Men ingenting har skjedd. Det at Dyrevernalliansen, som er en ideell organisasjon, må ta initiativ til å løse et av de største problemene i en milliardnæring, sier noe om viljen til å skape et bedre liv for oppdrettsnæringens hovedperson, nemlig fisken.

Vårt forslag er derfor først å lytte til fagfolkene i Menon Economics og Nofima: det vil lønne seg å regulere oppdrettsselskapenes vekst basert på dødelighet. Det vil ikke hindre vekst i næringen, men likevel gi en betydelig reduksjon i dødeligheten. Med andre ord, fisken vil få det bedre, og samfunnet vil tjene på det.

Innfør tydelig regelverk

Så da er spørsmålet: Vil årets fordømmelse av dødelighetstallene gå inn i rekken av høylytte, men uforpliktende, klagerop? Eller skal det faktisk tas et tak for å løfte næringens bærekraft og omdømme?

Sjømatnæring og myndigheter kan selvsagt utvikle et mer komplekst system med målinger, rapporteringer og grenseganger, gjerne også flere velferdsindikatorer. Men fisken har ikke tid til å vente. På laksens vegne krever vi at Nærings- og fiskeridepartementet nå tar ansvar, og innfører et tydelig regelverk som gjelder alle.