Fiskehelse-ekspert Trygve Poppe fyrte denne uken løs mot Sjømat Norge, som han betegner som en bransjeorganisasjon som bruker enhver mulighet til å bortforklare, nedtone og unnskylde problemene i oppdrettsnæringen. Kritikken kommer i forbindelse med Veterinærinstituttets fiskehelserapport, som viser at 100 millioner fisk årlig dør.

Øystein Hage, ansvarlig redaktør Fiskeribladet, IntraFish og Kystens Næringsliv.

– Det er veldig trist at særlig Sjømat Norge predikerer at det ikke er så ille og at de stadig gjør framskritt – men det blir jo ikke resultater. At en så stor næring, som vil bli tatt seriøst, lurer seg unna og forsøker å snakke seg unna hver gang, synes jeg rett og slett er uverdig, sa Poppe til IntraFish.

Sørgelig rett

Den pensjonerte professoren ved Norges veterinærhøgskole har mye rett i sin beskrivelse. Dessverre er det heller ikke noe nytt, siden NHO-organisasjonen har vært bakpå i årevis.

Som eksempel kan nevnes da Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge klaget – eller noen vil kanskje si sutret – over at lakseforskerne prøver å sette næringen i et dårlig lys i dødelighetsdebatten. Når 100 millioner fisk årlig dør trenger ikke bransjen forskerne til å sette dem i dårlig lys. Det klarer de godt på egen hånd.

Litt tidligere i februar ville Sjømat Norge-sjefen Geir Ove Ystmark vingeklippe forskningsrådet VRL fordi han var uenig i forskernes konklusjoner. Ystmarks løsning var altså fjerne de som er uenige med ham…

Kritikk mot forskerne er en gjenganger fra Sjømat Norge, og i 2021 ble VRL kritisert for å være et synsekollegium. I stedet for å gå i diskusjon om konsekvenser av rømming og lus, ble forskerne kritisert for å leke med fakta.

Det er ikke alltid angrep er det beste forsvar.

Evig eies kun et dårlig rykte

Næringens representanter blir kritisert for å være unnvikende og bortforklarende. Sjelden ydmyk og ansvarlig.

Blant annet beskrev banksjef Per Martin Olsen i Sparebank 1 Nord-Norge problemet veldig godt i artikkelen «Evig eies kun et dårlig rykte», der han påpekte at næringens representanter må slutte å komme med unnskyldninger, men heller snakke åpent om problemene og komme med løsninger og forklaringer.

Dette kan eksempelvis illustreres i et av de siste utspillene til Krister Hoaas, sjefen for region vest i Sjømat Norge, som på sin Linkedin-profil for noen dager siden fyrte løs mot laksenedtrekket på Vestlandet etter den siste fargeleggingen i Trafikklys-systemet:

«Vestlandet vil som følge av nedtrekk nå årlig ha tapt verdiskaping på inntil fem milliarder kroner. Tenk litt over det. Ikke minst bør politikere fra Vestlandet tenke gjennom hva denne måten å regulere næringen på gjør med arbeidsplasser i kystsamfunnene i fylket de er valgt inn for å representere», skrev den ofte så hardtslående eks-journalisten.

Mageplask uken etter

Utspillet kom få dager før fiskehelserapporten ble lagt fram, som viser at rundt én av fire fisk i dette området dør. Området PO3 (Hordaland) viser nemlig hele 25 prosent dødelighet, PO4 (Sogn og Fjordane) 22 prosent.

Som tidligere kommunikatør og journalist er Hoaas ofte ute i sosiale medier og kjefter på de som er kritisk til deler av driften av dagens lakseoppdrett, men det hadde kanskje vært lurt å ha hatt litt is i magen og ventet med kritikken til etter fiskehelserapporten kom.

Som BT-journalist lærte Krister Hoaas alt om objektivitet. Som direktør for havbruk vest i Sjømat Norge skyter han mest med skarpt. Foto: Jan Willie Olsen

Kraftutspillet ser rett og slett underlig ut i lys av de siste dødelighetstallene.

Også Hoaas må innse at det må langt hardere lut til enn seks prosent nedtrekk for å løse problemene i vest.

Diffus og bakpå

Et annet eksempel var da skrekkbilder fra næringen ble debattert på NRK Debatten før jul. Næringsrepresentantene ble fullstendig avkledd, og framsto både bakpå og bortforklarende.

Den eneste som sto oppreist var en ydmyk og selvkritisk Robert Eriksson i Sjømatbedriftene. Problemet var at selvkritikken fort ble glemt.

Da han nylig møtte til debatt om fargeleggingen av kysten i Dagsnytt18 gikk det virkelig utforbakke. Så galt at den tidligere arbeidsministeren til slutt måtte mutes av studio.

Bare bråk overalt

Problemet er at det står skikkelig ille til i alle de ulike interesseorganisasjonene i næringen. Norges Fiskarlag for eksempel, holder på å sprenges innenfra fordi de små kystfiskerne og de store trålrederne skyter på hverandre.

Men det skal fiskerne ha, de prøvde i alle fall å rette opp gamle synder da de gratulerte kvinnene i fiskerinæringen med dagen den 8. mars. Kanskje Sjømat Norge bør benytte de samme PR-rådgiverne.

NB! Poppes kritikk av Sjømat Norge ble for heftig til at organisasjonen klarte å svare den ut samme dag som den kom. Først dagen etter våknet Geir Ove Ystmark og sa følgende: «Jeg tror Poppe kan ha rett i at vi kunne kommet tidligere på ballen med å ta tak i problemene, men vi har jobbet veldig målrettet de siste årene med å utvikle strategier for biosikkerhetsarbeid».

Det er trist at det ikke har gitt noen særlige resultater …