La oss først understreke at både Brennpunkt og NRK skal være rause med å kreditere andre medier som har jobbet med de samme sakene som oss.

Solveig Husøy Redaksjonssjef Foto: NRK

I dette tilfellet har både Fiskeribladet, DN og Financial Times fått henvisninger som var helt på sin plass, med tanke på dekningen disse har hatt av saken. Ikke minst bruker vi en journalist fra Undercurrent News, Fiskeribladets konkurrent, som bidragsyter i dokumentaren. Han har fulgt sjømatsmuglingen svært tett og har gjort egne undersøkelser som ble publisert lenge før Fiskeribladet begynte å rapportere om fenomenet.

Vi syntes det var fint å kunne vise filmen for redaksjonen i Fiskeribladet før publisering. Vi har hensyntatt deres innspill og har kreditert Fiskeribladet i filmen «Smuglerruta» og i den store nettsaken «Slik ble norsk laks smuglet inn i Kina», både med faksimiler og lenker.

I denne saken har Brennpunkt jobbet fram en rekke egne funn. Men sakskomplekset er ikke godt kjent for folk flest, og det har vært helt nødvendig å vise fram hele bildet for å skape forståelse og sammenheng. Hages fremstilling av hva som faktisk er nytt i denne runden, blir helt feil.

La oss ta et par eksempler.

Den norske statsborgeren Yimin Dong ble arrestert 27. mars 2018 for å ha smuglet laks fra Vietnam til Kina. Dette var raskt en fellesnyhet i internasjonale medier. Ganske enkelt fordi tollvesenet i Guangzhou hadde kinesiske tv-selskaper på slep under arrestasjonen. Dette ble raskt vist på CCTV+, Dragon TV, Xiamen TV og News24.

3.april holdt tollvesenet i Guangzhou en pressekonferanse om aksjonen, og medier i Sørøst-Asia rapporterte fra denne. Dagen etter la tollvesenet ut en pressemelding om saken på sine nettsider. Vi snakker altså om en stor, internasjonal fellesnyhet. Fiskeribladets sak ble publisert den 5. april.

Norske medier sluttet å rapportere om Yimin Dong høsten 2018. Vi fortsatte akkurat der. Og fant ut hvordan saken gikk videre, hva straffen ble, hvilket fengsel hun sitter i og hvordan forholdene er der.

Vi har vært i kontakt med folk som har fulgt saken, advokaten hennes, familien og venner av familien. Og ikke minst, vi fant fram til mannen som ansatte Yimin Dong i norsk lakseindustri første gang, som kjente henne best fra norsk side og som besøkte henne en rekke ganger.

Øystein Hage mener også at det ikke er noe nytt i vår beskrivelse av den høyst spesielle norske lakseeksporten til Vietnam. Det er feil. Fiskeribladet og andre har kun rapportert om hovedtallene. De finnes hos SSB og Sjømatrådet. Fiskeribladet har også laget en liste på 32 norske selskaper som har eksportert til Vietnam, men ikke hva det enkelte selskap har gjort.

Det er det heller ingen andre som har klart. Før nå.

Det er jo faktisk dette som er interessant.

Hvem gjorde hva, når gjorde de det og på hvilken måte?

Ved å søke innsyn hos Mattilsynet og lage en database med drøyt 142.000 helsesertifikater, har vi kunnet vise nøyaktig hva Salmar, Sekkingstad, Lerøy, Mowi og alle de andre foretok seg.

Vi kan vise helt presist hvordan Salmar vred eksporten sin over på Vietnam straks Norge ble uvenner med Kina. At selskapet stod for en tredel av all norsk lakseeksport til Vietnam i perioden, 54.000 tonn, er både nytt og oppsiktsvekkende. Vi har også vist hvordan Sekkingstad var nest størst, og at selskapet økte eksportvolumet til Vietnam fra 2015 betydelig.

Og ved å finkjemme listen over importører kombinert med innsyn i det vietnamesiske handelsregisteret, har vist hvordan tusenvis av tonn med norsk laks havnet hos et selskap som bare er et skilt på veggen. Samtidig kunne vi kartlegge smuglerruta nøyaktig, med grenseoverganger og endestasjoner i Kina.

I tillegg har vi søkt gjennom flere hundre dommer i det kinesiske rettssystemet og funnet norske lakseeksportørers kobling til ulovlig virksomhet. Kombinert med tallene fra databasen, fant vi fram til Sekkingstad. En lakseprodusent som for øvrig holder til rett utenfor døra til Fiskeribladet.

Dette er noen få eksempler. Listen over nye, genuine funn er lang. Da er det heller ikke veldig spesielt at dette blir presentert som nyheter. Vi kan forsikre om at vi har jobbet både grundig og selvstendig både med denne saken og andre undersøkende prosjekter.