Innlegg

Skrevet av Tanja Hoel, som er styreleder i Brønnbåteiernes Forening og Linn Therese S. Hosteland, næringspolitisk rådgiver samme sted.

Båtene seiler under norsk flagg, langs hele kysten, og er betydelig i den maritime utviklingen i Norge. I dag bistår brønnbåtene med frakt av fisk fra smolt til slakt. Samtidig som fisken telles, sorteres og det gjennomføres behandlinger for å opprettholde god fiskehelse.

Våre medlemmer har investert enormt med tid og penger for å sikre nettopp høy biosikkerhet, god fiskevelferd og nye grønne klimaløsninger. Det er dette grunnlaget som gjør brønnbåtflåten verdensledende og toppmoderne, tilpasset myndighetskrav og videre næringsutvikling.

Flere kommer

Vi venter enda over 20 nye brønnbåter innen utgangen av 2022. Prislappen på en båt kan være over en halv milliard. Investeringene vil bidra til solid aktivitet på norske verft og skjer for å sikre videre drift og vekst i havbruksnæringen. En slik investeringsvilje må kunne sies er beint frem imponerende.

Tanja Hoel Foto: Vidar Langeland

På tross av at COVID-19 situasjonen har påvirket både enkeltmennesker og næring i stor grad, har flåten som kritisk ledd i havbruksnæringen, operert tilnærmet som normalt. Vi har som alltid, sikret at fersk og sunn norsk laks, fra norske fjorder har funnet veien til både norske og utenlandske butikkhyller i perioden.

Fremtidsrettede reguleringer

I tiden fremover blir det viktig å sikre et godt samarbeid gjennom hele verdikjeden for å bidra til nye løsninger som gjør at norsk sjømat fortsetter å være verdens beste produkt.

Teknologiutviklingen går fort og politikerne må påse at nye reguleringer er fremtidsrettede og teknologinøytrale. Som denne våren har vist er fremtiden umulig å spå. En ting er imidlertid sikkert; Brønnbåtnæringen er beredt til å fortsatt investere i teknologi og nye klimaløsninger som opprettholder norske arbeidsplasser og sikrer norsk sjømat til verden.