Og da med et tydelig standpunkt om at det først og fremst er vertskommunene som skal og må tilgodeses med en rettmessig, stabil og forutsigbar inntekt fra verdiskapingen som skjer basert på eksklusiv tilgang og bruk av den kommunale sjøallmenningen.

Fremme forslag i Stortinget

Dermed imøtekommer Arbeiderpartiet et mangeårig krav fra fra Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK).

Det er også viktig og riktig å adressere en forventning og krav til Regjeringen, nemlig å fremme et forslag som Stortinget kan ta standpunkt til i løpet av våren. Dette for å etterkomme stortingsforliket i juni 2018. Et forlik som i sitt innhold og sin ånd innebar at man vil ha en brei og avklart besvarelse på vertskommunenes rettmessige krav.

Om statlig grunnrenteskatt

Dersom det savnes en breiere gjennomgang av hva som gir opphav til grunnrentebeskatning og derav ekstraordinær avkastning, så er jeg for dette.

Men jeg vil da særlig henlede oppmerksomheten til tjenesteytende næringer og bygg- og grunneiere som oppnår dette som følge av statens tilrettelegging og investeringer som følge av infrastruktur og sin sentralisering av statlige tilbud og tjenester.

Les også: