Stortinget har vedtatt at det skal gjøres en offentlig utredning – en NOU – på ulike former for særskatt på lakseoppdrett. Dette har skjedd etter at SV først foreslo en produksjonsavgift per kilo oppdrettslaks. Deretter