Leserinnlegg

Dette leserinnlegget er skrevet av Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line.

Norwegian Gannet bidrar med innovasjon og utvikling i havbruksnæringen og langs kysten. Alt prosjektet gjør er sterkt etterspurt av politikere, lokalmiljøer og næringen selv. Skipet hever kvaliteten betydelig, øker effektiviteten, forbedrer fiskevelferden, skaper kompetansearbeidsplasser og kutter utslippene dramatisk. I januar tapte fiskeridepartementet i Bergen tingrett, og Hav Line ble tildelt en midlertidig forføyning.

Hav Line Gruppen AS praktiserer åpenhet og ærlighet i alt vi gjør, selvsagt også opp mot myndighetene. Vi har fra dag én hatt en åpen og faktabasert dialog med alle instanser om Norwegian Gannet. Det IntraFish burde stilt spørsmål ved er kampen i kulissene mot Norwegian Gannet, som fikk myndighetene til å gjøre en helomvending langt på overtid.

Hav Line har hatt dialog med norske fagmyndigheter, Mattilsynet, fra ideen ble unnfanget, og før, under og etter bygging av skipet og frem til dåpen i 2018. I 2010 ga myndighetene sin forhåndsgodkjennelse for prosjektet. Før kontraktsinngåelsen i 2016 ble vi igjen møtt med begeistring, og fikk vi igjen bekreftet at ingenting skulle være til hinder for å realisere prosjektet. Derfor har norske eiere investert nærmere én milliard kroner i Norwegian Gannet, og 30 mennesker er ansatt. Vi har planer om å ansette 70 til i Norge.

Skipet støttes av flere instanser og organisasjoner som ser den store samfunnsnytten konseptet har for næringslivet og nasjonale interesser. Norwegian Gannet har mottatt støtte fra Enova (6 mill.), Kystverket (23 mill.), Fylkeskommunene (3 mill.), og Mattilsynet og Fylkesmannens miljøavdeling har uttrykt sin støtte, samt sentrale forskningsmiljø og miljøvernorganisasjoner.

De første signaler om potensielle vansker for prosjektet, kom ved utnevnelsen av Harald Tom Nesvik som ny fiskeriminister den 13. august 2018. Nesvik kom direkte fra jobb som ansvarlig for informasjon og samfunnskontakt i verdens største brønnbåtrederi, Sølvtrans i Ålesund, som er konkurrent til Hav Line. Tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) overtok året før som ny administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). NSL organiserer blant annet de norske tradisjonelle slakteriene, som er konkurrenter til Hav Line.

Hav Lines investorer har investert nærmere en milliard i Norwegian Gannet etter at myndighetene har gitt sin tillatelse. Først dager før skipet skal døpes snur myndighetene. Dette burde IntraFish undersøkt nærmere. Har de bedt om innsyn i dialogen mellom partikollegaene Robert Eriksson og Harald Tom Nesvik? Har de bedt om innsyn i dialogen mellom Harald Tom Nesvik og hans tidligere arbeidsgiver? Hva skjedde rett før Erna Solberg skulle døpe båten, men plutselig snudde? Hvilke PR-byråer hjelper Robert Eriksson og sjømatbedriftene? Bruker de PR-byråer med hemmelige kundelister? Hvem har koordinert utspillene langs kysten fra slakterier med utenlandske ansatte?

Dette er spørsmål IntraFish burde stilt, men som de likevel ikke velger å gjøre. I mellomtiden fortsetter Hav Line selvsagt kampen for vår egen eksistens. Vi er glade for alle støttespillere og for alle som forstår at dette er en god sak for næringen, for miljøet og for Norges omdømme.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.