INNSPILL TIL SVAR TIL FISKERIDIREKTORATET VED FISKERIDIREKTØREN jfr. Oppslag i «iLaks.no» 20.05.2016Fylkeskommunen forvaltar akvakulturinteresser av ein grunn, for å utvikle Hordaland. I å utvikle legg vi berekraft