Gjestekommentar

Skrevet av Tore Strohmeier, Øivind Strand og Ingrid A. Johnsen ved Havforskningsinstituttet. HI er en av IntraFish sine faste leverandører av gjestekommenater. De øvrige er: Mads Martinsen, direktør produktutvikling Skretting Norge, Stine Akselsen, fagsjef næringspolitikk i Sjømat Norge, Ingrid A. Johnsen, forsker ved Havforskningsinstituttet, Aino Oliasen styreleder i Nova Sea, Halfdan Mellbye advokat og partner i advokatfirmaet Sands og Sondre Eide i Eide Fjordbruk.

For noen kvelder siden fikk jeg fortalt en nydelig historie som jeg gjerne vil dele.