Vi som er lakseoppdrettere driver virksomhet i allmenningen, i fellesskapets områder. Vi er avhengige av goodwill fra omgivelsene vi lever i.