Vi som er lakseoppdrettere driver virksomhet i allmenningen, i fellesskapets områder. Vi er avhengige av goodwill fra omgivelsene vi lever i. Felleskapet må ha tillit til at vi driver forsvarlig, og vi må ha troverdighet i det vi gjør. Mangel på kunnskap bidrar til at myter og feilaktige forestillinger kan leve i beste velgående. Ett eksempel er at det fortsatt snakkes om antibiotika i lakseoppdrett, selv om produksjonen av laks foregår omtrent helt uten bruk av antibiotika.

Det oppleves som krevende å nå fram med budskapet om havbruk i Norge.