En vanlig påstand er at ulike forskningsmiljøer blir «brukt» til å levere ulike resultater, som passer oppdragsgiveren. «Kjøpt og betalt!» skrikes det, så snart noe forskning