Gjestekommentar

Skrevet av oppdretter Alice Øksheim i Edelfarm. Hun er en av IntraFish sine faste gjesteskribenter. De øvrige er: seniorrådgiver i DNB Seafood, Dag Sletmo, Atle Eide – styreleder i Salmar Aker Ocean, Stine Akselsen i Sjømat Norge, advokat Halfdan Mellbye i firmaet Sands., Annichen Kongsvik Sæteren hos Nordisk institutt for sjørett, økonomiprofessor Bård Misund, oppdretter Sondre Eide og ulike bidragsytere fra Havforskningsinstituttet.

Biologisk forskning, avlsforskning, forskning på ernæring og teknologi har gjort at vi er kommet dit vi er i dag, og stadig sørger for at næringen tilegner seg viktig kunnskap for fremtiden.

En forskningstillatelse er forbeholdt universitetet, høgskoler og forskningsinstitusjoner på universitet – høgskolenivå. Det kan gis i særlige tilfeller tillatelse til private og offentlige institusjoner når anlegget fremstår som en nødvendig og integrert del av et forskningsprosjekt.

Tillatelsen er tidsbegrenset og søknadene blir individuelt vurdert ut ifra relevant faglig innhold, relevans, samlet kompetanse, biomassebehov og risiko. Ved utgangen av 2020 var det i alt 101 forskningstillatelser i Norge. (fiskeridir.no/akvakultur/tildeling-og-tillatelser/saertillatelser/forskningstillatelser)

Alice Øksheim Foto: Arkivfoto Joar Vatlestad

Samarbeidsprosjekt

I 2016 startet Alltech Norway et samarbeid med Salten FoU, Salmonor, Blom Fiskeoppdrett og Nofima. Alltech Norway har levert ernæringsløsninger til landbruksnæringen i 41 år, og for 14 år siden satset de på produkter til oppdrett av laks og ørret. Samarbeidet som nevnt over resulterte i seks forskning- og utviklingstillatelser fordelt på tre oppdrettsselskap. Disse er spredt geografisk fra nord, midt og vest, noe som i seg selv er interessant da de ulike selskapene har ulike driftsutfordringer.

Prosjektet ble kalt EINVU: «Ernæringsmessige Innovasjoner – Nøkkelen til de store Velferds Utfordringene». Forskningen knyttet til tillatelsene har som formål å dokumentere om ulike fôringredienser kan øke vekst, robusthet, fillétkvalitet og fiskehelse for oppdrettslaks gjennom produksjonsfasen i sjø.

Vekst, filetkvalitet, helse, velferd og overlevelse

FoU-prosjektet måler effektene av organiske mikromineraler i oppdrettslaks under kommersiell produksjon. Testfóret som benyttes i de tre oppdrettsselskapene inneholder organisk Selen, Jern, Mangan, Kobber og Sink, – i stedet for tilsvarende uorganiske mikromineraler i kontrollfóret. Forsøkene utføres på vår- og høstfisk, og med to ulike nivåer mikromineraler. I småskalaforsøk har Alltech Norway dokumentert signifikant bedre mineraldeponering i laks ved bruk av organiske mikromineraler. Dette er spesielt synlig ved stress og skyldes at de organiske mineraler er mer biotilgjengelige for fisken. Alltech Norway har også gjort småskalaforsøk som viser at organiske mikromineraler har positiv effekt på melanin, katarakt, filetutbytte, skinnhelse, spalting og omega-3 nivå i fillet.

Fokus i forskningsprosjektet er vekst, filetkvalitet, helse, velferd og overlevelse. Nå er den siste FoU- laksen slaktet, og selskapene venter på den endelige konklusjonen. Det er knyttet en PhD-student til prosjektet og det blir spennende å se om samme effekt kan dokumenteres i sjø.

Dette samarbeidet er ett av mange som viser at forskningstillatelsene fungerer som de skal, og bidrar til økt kunnskap og verdiskaping langs store deler av kysten. Kanskje kan denne forskningen, som Salten FoU i Nord-Norge, SalmoNor i Midt-Norge og Blom fiskeoppdrett i Vest er med på, bringe norsk oppdrettsnæring framover.