Kommentar

Denne gjestekommentaren er skrevet av Audun Iversen forsker ved Nofima, Tromsø.

Men kunne flere unike produkter gjort verdien vært enda større?

Vi