Hardangerfjorden som pilotregion på grøn omstilling i havbruksnæringa?

Rømming frå oppdrettsanlegg er av forvalting og forsking rekna som ei av dei største miljøutfordringane med oppdrett.

Kaja Christine A. Fjeldheim, William Aure Aannø, Rimas Petrauskas og Per Tommy Fjeldheim monterer kameratunell ved feltstasjonen. Med kameratunellen sine 4 kamera blir det generert bildebasar som er grunnlaget for utvikling av maskinsyn og i neste omgang automatisk identifisering og måling av rømlingar, villaks, sjøaure og pukkellaks.
Kaja Christine A. Fjeldheim, William Aure Aannø, Rimas Petrauskas og Per Tommy Fjeldheim monterer kameratunell ved feltstasjonen. Med kameratunellen sine 4 kamera blir det generert bildebasar som er grunnlaget for utvikling av maskinsyn og i neste omgang automatisk identifisering og måling av rømlingar, villaks, sjøaure og pukkellaks.Foto: Havforskningsinstituttet
Publisert 3. June 2023, kl. 07.00Oppdatert 3. June 2023, kl. 07.00