Leserinnlegg

Dette leserinnlegget er skrevet av Gustav Witzøe

Witzøe er grunnlegger, konsernsjef og hovedeier i Salmar

SalMar og undertegnede har stor tro på en fremtid hvor norsk havbruk tar i bruk de store norske sjøområdene i åpent hav, utenfor dagens produksjonsområder. Denne entusiasmen vil likevel aldri fortrenge vår tro på det kystnære havbruket. Det er og blir selve fundamentet for både SalMar og norsk oppdrettsnæring. Det kystnære havbruket som har gjort Norge til verdens ledende lakseprodusent. Slik vil det også være så langt frem i tid som vi i dag kan overskue. Det er dagens kystnære havbruk som vil være fundamentet og avgjørende for om vi vil lykkes til havs.

Disse viktige poengene har dessverre kommet i skyggen i en entusiastisk reportasje i Intrafish utløst av at SalMar har hatt besøk av en delegasjon av fremtredende Senterparti-politikere på turné på trøndelagskysten. Jeg vil på vegne av SalMar og selskapets 1700 medarbeider takke Trygve Slagsvold Vedum, Ole Borten Moe og resten av partiets delegasjon som tok seg til å besøke vår bedrift med sin store virksomhet og mange arbeidsplasser langs norskekysten

Det har kommet meg for øre at reportasjen av enkelte ble oppfattet som litt for ensidig engasjert i det havbaserte. La meg forsikre alle om at dialogen på Frøya var mer balansert enn noen setninger i et referat kan gi inntrykk av. La meg først som sist slå fast at min entusiasme for havbasert oppdrett ikke skyldes manglende tro på det kystnære havbruket. SalMar investerer årlig milliarder i hele verdikjeden for produksjon, prosessering og foredling av laks innrettet på det tradisjonelle, kystnære havbruk. Norsk havbruk har gått gjennom en formidabel utvikling i sine 51 år, og vil også gjøre det fremover. Nytt utstyr er utviklet, og mer eksponerte områder tatt i bruk – med miljømessig bærekraftig vekst som kjennetegn.

Næringen må samtidig fortsatt være en pådriver for stadige forbedringer, ikke minst for å møte de miljø- og arealutfordringer den står ovenfor. Skal Norge oppfylle sin ambisjon om å være verdens ledende sjømatnasjon, må vi også ta i bruk de enorme norske sjøarealene i åpent hav. Det finnes fortsatt mange gode lokaliteter for å produsere laks i de tradisjonelle kystnære områdene. Disse må utvikles videre, og flere må tas i bruk. Men det blir stadig flere interessenter til de samme områdene, og vi vil oppleve større arealknapphet. Ikke minst av den grunn er det viktig for norsk havbruk at det skjer en utvikling som gjør det mulig å produsere laks utenfor dagens produksjonsområder. SalMar ønsker å være sentral i utviklingen av utstyr og driftsformer som gjør dette mulig.

Næringen og SalMar har en rimelig forventning om et regelverk som gjør det mulig å søke om produksjonstillatelser også i åpent hav, uten at dette påvirker vekstmulighetene innenfor dagens produksjonsområder (trafikklysene). Det er to og et halvt år siden en interdepartemental arbeidsgruppe fremla modeller for dette i sin rapport Havbruk til havs – ny teknologi – nye muligheter. Tiden er nå inne til neste skritt.

Den teknologiske utviklingen i næringen går raskt, både i Norge og andre land. Det vil være synd om Norge kommer i baksetet i forhold til konkurrentland hvor det investeres milliarder i havbruk både på land og til vanns. Desto viktigere er det at Norge satser for fullt for en bærekraftig vekst i det kystnære havbruket og samtidig åpner for havbruk til havs. Begge deler er viktig for Norges fremtid: Hav og kyst – hand i hand.