Leserinnlegg

Dette leserinnlegget er skrevet av:

  • Alf Gøran Knutsen, daglig leder Kvarøy Fiskeoppdrett AS
  • Håvard Tennebø, daglig leder matfisk Blom Fiskeoppdrett AS
  • Jacob Palmer Meland, daglig leder Lovundlaks AS
  • Kristian Botnen, daglig leder Lingalaks AS
  • Morten Lorentsen, arbeidene styreleder Gildeskår forskningsstasjon AS
  • Sondre Eide, daglig leder Eide Fjordbruk AS

En ny særskatt på havbruk kan utfordre dette, og dermed bremse aktiviteten i mange samfunn langs kysten.

Oppdrett har historisk sett vært en næring med høy risiko. Mulighetene til å drive utvikling har vært begrenset av svingene laksepriser og variabel lønnsomhet. Høy etterspørsel etter laks har gitt næringen en opptur de siste årene. Nå investerer vi derfor stort i å sikre og videreutvikle våre egne virksomheter, og gjennom dette styrke leverandører og andre samarbeidspartnere.

Enten det dreier seg om utvikling av ny teknologi, fôrråvarer, mekaniske tjenester eller dagligvarer så handler vi mest mulig lokalt. På denne måten skaper oppdrett store og viktige ringvirkninger.

Kravene som stilles til næringen er og skal være høye. Vi har tydelige og konkrete planer for hvordan vi skal møte forventningene fra omgivelsene og når våre målsetninger for fremtiden.

Dette krever store investeringer og forutsigbare rammebetingelser. En særskatt vil svekke investeringsevnen, og man risikerer at kapitalkrevende og risikofylte prosjekter ikke blir realisert. Dette er prosjekter som vil skape arbeidsplasser og gitt verdiskaping i regioner som uten havbruk hadde hatt lite aktivitet.

Mange av de store og små prosjektene våre er innovasjoner som bidrar til å sikre Norges posisjon som verdens fremste produsent av laks og ørret. Dette er en posisjon som på lengre sikt vil bli truet ved en innføring av særskatt.

Våre virksomheter har sitt utspring fra bygder, tettsteder og øyer langs kysten av Norge. Felles for alle er målet om å skape arbeidsplasser og bidra til lokal verdiskaping. At verden ønsker mer sunn og bærekraftig norsk sjømat har vi merket i form av gode priser på laks. Dette har igjen gitt oss mulighet til å pløye tilbake verdier til samfunnene vi er en del av. Dette ønsker vi å fortsette med.

Forslaget om særskatt vil bidra til at overskudd ledes langt vekk fra de samfunnene der verdiene er skapt og i stedet gå inn til statskassen. For oss er det en selvfølge at det er i de deler av landet som særlig legger til rette for vår næring, som skal tilgodeses med de største bidragene og ikke motsatt.

I den debatten som pågår om særskatt er det nødvendig med en dypere forståelse av den særskilte risikoen som er knyttet til oppdrett, både på kort og lang sikt. Foruten den biologiske og markedsmessige risikoen så vil en særskatt være konkurransevridende, og vil gjøre at Norge som produksjonsland mindre konkurransedyktig. Dette vil først og fremst ramme våre virksomheter, medarbeidere og regionene som næringen er en del av.

Vi ber derfor politikerne om å la oss få videreutvikle våre virksomheter og fortsette å skape verdier og ringvirkninger lokalt og nasjonalt. På den måten skal vi være en garantist for arbeidsplasser – også i fremtiden.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.