Fram til i dag har oppdrett av laks foregått innaskjærs, innenfor den såkalte grunnlinjen. For havbruksnæringen gir havområdene utaskjærs et svært potensial for bærekraftig vekst. Samtidig må