Heia Norge, het en gang en spalte i Norges største avis VG. Der kom alle historiene som var for utrolige til å være sanne. Nå har oppdrettsgiganten med hovedkontor i Bergen lyktes å komme på den listen.

Ønsket om bli varslet før en uanmeldt aksjon fordi det er så skremmende, er så dumt at det nesten ikke er til å tro det en leser.

Redaktør Øystein Hage Foto: Lena Knutli

Instruks

Av og til dukker det opp de underligste saker i de offentlige postlistene. Brevet signert Mowis regiondirektør i region Midt, Olaf Skjærvik, er nettopp et slikt tilfelle.

Direktøren klaget nemlig på de uanmeldte kontrollene. Det var så skremmende å få folk i uniform, ansatte i Kystvakten, eller andre kontrollører på døren.

Derfor ville han gjerne bli varslet om lag 15 minutter før en eventuell uanmeldt kontroll. Og ikke nok med at direktøren kom med den litt spesielle oppfordringen, han skrev også en instruks på hvordan han ønsket kontrollene til Mattilsynet skulle gjennomføres.

På følgende måte krevde direktøren kontrollene utført:

«Varsle driftsleder minst 15 min. før ankomst. Dersom driftsleder ikke er tilgjengelig, varsles områdeleder, evt. produksjonssjef eller fiskehelseleder. Send dokumentasjon på vask og desinfeksjon av fartøy til driftsleder og fiskehelseleder på mail.»

Nå kan vi jo kanskje håpe Mowis ønske var begrunnet i fiskens velferd. At en stor kystvaktbåt ville skremme fisken dersom den la til nær en merd. Nei, da. Det var personalet, de ansatte i selskapet, som ble skremt av uniformer og kontroller.

Mowi ser trolig idiotien i dette selv. Hvis ikke er de blitt så høye og mørke at de tror de kan diktere kontrollorganenes oppførsel. Muligens går det an å gjøre det i andre land Mowi opererer i, men heldigvis ikke i Norge.

Derfor er det betryggende at Mattilsynet er så klar i svaret. Det er uaktuelt å etterleve ønsket, og direktøren i tilsynsorganet påpeker til og med at anleggene ofte er så langt fra land at de er nødt til å ha skyss av Kystvakten.

Lerøy-kontroll

Brevet ble kjent kort tid etter at en overraskende kontroll ved Lerøy Seafood-anlegg avslørte at død fisk etter Matilsynets vurdering var i ferd med å bli til mat. Mon tro om den fisken hadde blitt oppdaget om Lerøy hadde blitt varslet 15 minutter på forhånd?

Kontroll av oppdrettsanlegg skjer akkurat på samme måte som når Kystvakten kontrollerer andre deler av sjømatnæringen, eksempelvis fiskebåtene. Og felles for dem begge er at en oppvakt ansatt vil se en Kystvaktbåt både på to og tre hundre meters avstand.

Da er det jo bare å ringe i bjellen og varsle om kontroll på gang. Ufattelig hva en kan klare å fikse opp i på 15 minutter …

Skal en være litt mer alvorlig, så kan vi jo minne ledelsen i Mowi om at en uanmeldt kontroll er uanmeldt nettopp fordi den skal være det og fordi den skal kunne oppdage ulovligheter og brudd på ulike lover og forskrifter.

Dersom vi trekker paralleller til hvitfisknæringen, så foregikk det en omfattende kontroll av et mottak i Nord-Troms i vinter fordi det var mistanke om ulovlig omsetning av fisk.

Hva hadde skjedd om de ansatte ved Fjordlaks-selskapet på Karlsøy hadde blitt varslet 15 minutter før Kystvakten la til kai?

Skremme-øvelser

Nå skal jeg ikke påstå Mowi driver på kant med loven. Driften av anlegg og merder tåler garantert dagens lys, men dersom det skulle skje uregelmessigheter blir det i alle fall aldri oppdaget om de ble varslet om kontrollene på forhånd. Det er det dessverre for mange eksempler av i oppdrettsnæringen.

Til slutt vil jeg komme med et nyttig tips: Mowi kan jo begynne å kurse sine ansatte i skremme-mestring, akkurat slik som de har brannøvelser. Øvelse gjør som kjent mester.

Selskapet kan jo rett og slett bare leie inn noen vektere, skuespillere eller andre lokale for å øve. De kan jo kles ut i uniformer og sendes på bedriftsdøren. Når Skjærvik eller en av hans andre kolleger åpner døren så kan de rope høyt. Bø!

Et par slike øvelser i måneden vil nok garantert gjøre nytten …