At der var ein veg ned att for lakseprisen også denne