Et klart politisk flertall på Stortinget ønsker å utrede et forslag der fiskeindustrien kan få