Da statsministeren og finansministeren la frem forslaget for grunnrenteskatt for havbruksnæringen, kom det som en sjokk på bransjen.

Riktignok hadde flere begynt å frykte at noe var på gang da regjeringen utsatte aksjonen for oppdrettsløyver fra 27. september til 12. oktober, uten å at noen grunn ble oppgitt. Men få i bransjen hadde trodd at Senterpartiet i regjering, ville gå for forslaget.

Bjarte Rylandsholm Trettenes er redaktør for nyheter og dagsorden for NHSTs sjømatpublikasjoner Fiskeribladet og Intrafish. Foto: Robert Nedrejord

Reaksjonen fra havbruksbransjen kom umiddelbart. Advarslene om stans i investeringer og innovasjon av teknologi, samt at arbeidsplasser kan forsvinne og at dette kan være kroken på døra for Kyst-Norge, haglet.

Allerede dagen etter ble konsekvensene synlig da brønnbåtrederiet Rostein i Møre og Romsdal varslet at de kansellerer bestillinger av brønnbåter og Grieg Seafood midlertidig stanser alle investeringer.

Hva er egentlig grunnrenteskatt?

Hva er galt med grunnrenteskatt? Mange mener jo det er på høy tid og på sin plass at oppdrettere som har tjent seg søkkrike på virksomheten, bør betale for seg.

Grunnrente er avkastning av naturressurser.

I fjor var grunnrenten for havbruk 11,8 milliarder kroner, noe som er på nivå med vannkraft som utnyttes til strømproduksjon. Regjeringen mener det er rimelig at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som skapes av å utnytte naturressursene.

Forslaget omfatter alle som driver produksjon av laks, ørret og regnbueørret og innebærer at grunnrenten skattlegges med 40 prosent. Ifølge regjeringen er det kun de største selskapene som må betale skatten. Det skjer ved at det gis et bunnfradrag på mellom 4000 og 5000 tonn.

Mindre attraktiv auksjon

Senterparti-leder og finansminister Vedum mener forslaget er godt fordi kommuner som stiller areal til disposisjon for havbruksnæringen, skal få halvparten av skatteinntektene som er beregnet til mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner.

For bransjen vil forslaget øke skatten fra 22 % i år til 62 % i 2023. Da vil skattenivået ligge vesentlig høyere i Norge, sammenliknet med konkurrentlandene våre, ifølge en rapport utarbeidet av KPMG.

Nå tror eksperter at den utlyste auksjonen som i fjor ga staten og kommunene inntekter på 7 milliarder, vil bli mindre attraktiv. Årsaken er at halvparten av disse pengene fra neste år skal tas inn i grunnrenteskatt. Noen tolker det som at det samlet kan gi færre inntekter enn selve auksjonen.

Dersom investeringsviljen i bransjen forsvinner, kan politikerne se langt etter mulighetene for å doble verdiskapningen fra havbruk innen 2030, slik Arbeiderpartiet har programfestet. Det samme gjelder trolig arbeidet med å gjøre bransjen bærekraftig.