Gjestekommentar

Skrevet av styreleder i Salmar Aker Ocean,, Atle Eide. Han er en av IntraFish sine faste gjesteskribenter. De øvrige er: Halfdan Mellbye i advokatfirmaet Sands, oppdretter Sondre Eide, ulike bidragsytere fra Sjømat Norge, Dag Sletmo – rådgiver i DNB Seafood, økonomiprofessor Bård Misund og ulike bidragsytere fra Havforskningsinstituttet.

Jeg vil her ta opp en situasjon der risikoen for at uvedkommende får innsyn i en bedrifts hemmeligheter er uakseptabelt høy.

Alle bedrifter må i ulike sammenhenger oppgi forretningshemmeligheter til offentlige myndigheter.