Fiskerinæringen er en solskinnshistorie. Den har vært en bærebjelke i kystsamfunnene våre i århundrer. De siste årene har vært preget av eksportrekorder,