Kommentar

Dette innlegget er skrevet av fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.

Dette er en unik mulighet til å sikre verdiskapning og lønnsomme arbeidsplasser langs kysten.

Fiskeribladet og IntraFish omtaler lakseveksten i en kommentar 7. februar. Ansvarlig redaktør Øystein Hage hevder her at vekst på auksjon antagelig er til fordel for de store. Det er jeg uenig i. Flere mindre oppdrettere gjorde det godt i forrige auksjon i 2018. Faktisk økte de små og mellomstore oppdretternes andel som følge av auksjonen

Regjeringens tilbud om vekst balanserer flere hensyn. Vi har lagt vekt på at veksten bør gå til de aktørene som kan skape størst verdier av dem.

Vi ønsker å tildele vekst på en næringsvennlig måte. Tildeling bør skje etter forutsigbare kriterier, og er derfor i hovedsak lik som i 2018. Andelen til fastpris er lavere enn sist, og prisen er noe høyere. Om dette er for høyt eller ikke er det oppdretterne som til syvende og sist må vurdere, men en vekst på 1 prosent er ikke uvesentlig.

Det meste av veksten tildeles på auksjon. Ulike oppdrettere kan ha ulikt behov for nye tillatelser. Det er den enkelte oppdretter som selv vet best hvor mye de vil være i stand til å produsere med den nye tillatelsen, og dermed hvor verdifull den er for dem. Det er ikke godt for selgeren, i dette tilfelle staten, å vite hvem dette er.

Auksjon er en god måtte å legge til rette for at de som verdsetter tillatelsene høyest faktisk kjøper dem. Samtidig skjer auksjonen etter objektive og lett etterprøvbare kriterier.

Jeg vil ikke spå om hvem som blir vinnerne i årets auksjon, men historien viser at det kan gå bra for de mindre oppdretterne.

Les også: