For eksempel klimaendringer, markedsendringer eller lakselusutfordringer. Kunnskapen som utvikles ved å ha flere arter i