Sjømatnæringen må bli bedre til å nå ut med historiene om hvem vi er og hvordan næringen skaper verdier. Mer storytelling NCE Blue Legasea og GCE Blue