Afrika er allerede hardt rammet av tiltakene for å stanse koronaviruset, samtidig som lavere oljepriser reduserer inntektene til oljeeksporterende land. Verdensdelen må derfor møte pandemien med små ressurser. Det vil påvirke den