Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av finansredaktør Terje Erikstad i i Dagens Næringsliv, hvor den første gang ble publisert.

La oss starte med å se på totalavkastningen for de fire selskapene Grieg Seafood, Lerøy, Mowi og Salmar. Totalavkastning er summen av kursendring og utbytte. Når man ser på avkastning over en lang tidsperiode er det helt nødvendig å inkludere utbytte for å finne ut hvor gunstig det har vært å eie aksjen.

Terje Erikstad, finansredaktør i DN. Foto: Fartein Rudjord

Salmar er det selskapet som har gitt sine aksjonærer den klart beste avkastningen.