Mangelfull ressursutnyttelse i landanlegg for lakseoppdrett

Oppdrettsanlegg på land er pålagt rensekrav for å begrense utslipp. Men regelverket gir ingen insentiv til optimal utnyttelse av fôr, og heller ikke til å minimere utslipp.

Den beste løsningen er at en større del av fôrressursene fra lukkede landanlegg brukes til produksjon av fisk, og en mindre andel ender opp som slam eller utslipp, skriver seniorforsker Turid Synnøve Aas og Mari Moren, forskningssjef i Nofima.
Den beste løsningen er at en større del av fôrressursene fra lukkede landanlegg brukes til produksjon av fisk, og en mindre andel ender opp som slam eller utslipp, skriver seniorforsker Turid Synnøve Aas og Mari Moren, forskningssjef i Nofima.Foto: Terje Aamodt
Publisert 24. April 2021, kl. 13.31Oppdatert 24. April 2021, kl. 15.59