Leserbrev

Dette leserinnlegget er skrevet av Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson.

Mattilsynet legger til grunn i sitt skjema for dokumentasjon på kapasitetsøkning – unntak 2019, jf. produksjonsområdeforskriften § 12 følgende: «Har du hatt 0,1 lus eller mer på lokaliteten i tidsrommet 1. april –30. september i 2017 -2018?»

Sjømatbedriftene stiler seg helt uforstående til hvordan Mattilsynet kan legge til grunn at 2017 også skal gjelde i denne i vurderingen. I produksjonsområdeforskriften § 12 b nr. 1 står det at tellinger som skal legges til grunn er for perioden 1 april til 30 september. Det står ingenting om at det skal gjelde for flere perioder, altså at også 2017 skal legges til grunn.

VI mener produksjonsområdeforskriften er klar, og åpner opp for å gi tilbud om vekst, uavhengig av farge på produksjonsområdet. Tilbudet gjelder samtlige produksjonsområder (røde, gule og grønne), men forutsatt at fastsatte miljøkriterier er oppfylt.

Vår anbefaling til alle som i disse dager vurderer å søke om produksjonsvekst, uavhengig av miljøstatus, er at man sender inn sine søknader med tall for 2018. Sjømatbedriftene vil sørge for å få på plass en juridisk vurdering av hvordan produksjonsområdeforskriften skal praktiseres og forstås. Når denne foreligger, vil vi publisere denne på vår hjemmeside. Her må alle som fyller kriteriene i 2018 gis tilbud om vekst.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.