Gjestekommentar

Skrevet av seniorrådgiver i sjømatavdelingen i DNB, Dag Sletmo. Han er en av Intrafish sine faste gjesteskribenter.

Ei rekkje land har unike naturressursar, men få har lykkast like godt som Noreg når det gjeld forvaltning og utvikling av moglegheitane det gjer.