Ei rekkje land har unike naturressursar, men få har lykkast like godt som Noreg når det