Innlegg

Skrevet av administrerende direktør i NCE Seafood Innovation, Nina Stangeland.

Den ferske rapporten fra Møreforsking konkluderer blant annet med at det er et stort udekket kompetansebehov i næringen. Spesielt innenfor økonomiske- og administrative fag, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og primærnæringsfag.

Nina Stangeland Foto: Silje K. Robinson

Vi i NCE Seafood Innovation erfarer imidlertid at det er mange kompetente søkere fra disse feltene. De siste seks årene har for eksempel hele 44 prosent av Seafood Trainee-kandidatene kommet fra ulike økonomistudier, mens resten er hentet fra et bredt spekter av studier og utdanningsinstitusjoner. Statistikken fra årets søkere viser dessuten at det er mange med kompetanse innenfor biologi og havbruk, noe næringen også anser som svært ettertraktet i dag.

Selv om vi også i rekrutteringen til trainee-programmet opplever færre søkere innenfor noen felt, er tendensen likevel at de nyutdannede ofte har mye av den kompetansen som bransjen mangler. Utfordringen er at det ikke er nok bedrifter til å ta imot dem.

Fremtidens ledere må starte et sted

Rapporten melder også at vi trenger flere ledere, og konsulent- og rekrutteringsselskapet Seafood People sier at det er vanskelig å få søkere til disse stillingene. Det har vi stor forståelse for, men samtidig ser vi at 80 % av våre traineer blir værende i bransjen – og en stor andel av disse kommer inn i ulike lederstillinger etter noen år i bedriften.

Det viser at vi bør jobbe langsiktig med lederrekruttering. Seafood Trainee er et av mange virkemiddel for å gjøre det, fordi det hjelper de nyutdannede med å få en kickstart på karrieren med faglig påfyll, et bredt nettverk i næringen og stor innsikt om bransjen på tvers av egen organisasjon, i tillegg til god oppfølging i egen bedrift. Da får de tid til å bli trygge i rollen, samtidig som de raskt blir kjent med bransjen.

Et attraktivt trainee-program tiltrekker seg de unge, men noen må ta dem imot

Helt siden vi startet kompetanseprogrammet Seafood Trainee i 2016 har 188 kvalifiserte kandidater valgt sjømatnæringen fremfor en annen. Men det er ingen hemmelighet at det kunne vært mange flere dersom flere bedrifter hadde åpnet opp dørene sine. Så hvorfor gjør de ikke det?

Det er et spørsmål vi også lurer på. Men det vi har lært gjennom disse årene er at bedrifter som jobber strategisk med å ta inn nyutdannede ofte tar inn flere og flere. Det tyder på at de fleste blir sett og anerkjent i bedriften når ledere først tør å ta sjansen på dem.

Hvordan skal vi løse rekrutteringsproblemene våre?

Disse tre punktene er viktige for å at sjømatbransjen skal få dekket sitt rekrutteringsbehov fremover:

  • 1. Vi må tørre å satse på de med mindre erfaring. De nyutdannede har ferske øyne og den nyeste kunnskapen som raskt vil kompensere for manglende arbeidserfaring.
  • 2. Vi må være synlig for de unge, tidlig. For at de skal velge bransjen vår må vi begynne tidlig med å skape gode møteplasser mellom sjømatnæringen og de unge.
  • 3. Vi må ha to tanker i hodet når det gjelder lederrekruttering. Vi må både satse på de nyutdannede der vi bygger gode ledere over tid, samtidig som vi arbeider kontinuerlig med bransjens attraktivitet for å kunne hente ledere fra andre industrier.

I NCE Seafood Innovation jobber vi med disse punktene sammen med våre partnere og medlemmer fordi vi tror dette er avgjørende for næringen. Vi håper at det kan bidra til at flere får erfare hvordan ny kompetanse kan bidra til mer bærekraftig verdiskaping i bedriften og i bransjen.

Vi trenger det hvis vi skal lykkes fremover.